За Нас

ЧЕЗ Трейд България е 100% дъщерно дружество на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавано от Еврохолд България АД

ЧЕЗ Трейд България е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар на крайни клиенти и координатор на стандартна балансиращата група. ЧЕЗ Трейд е реализирала общи доставки на 36.5 млрд. KWh на обща стойност 3.6 млрд. лв. за периода от 2006 до 2020 г. 

Основни дейности

Доставка на енергия на индустриални клиенти
Доставка на енергия на бизнес клиенти
Балансиране на клиенти, ВЕИ, централи и търговци
Търговия на пазар на едро на електрическа енергия
Енергийни решения и проекти за клиентите
Възобновяеми енергийни източници

Предимства на ЧЕЗ Трейд България

Водещо място по приходи и обем на пазара
Дългогодишен опит на свободен пазар
Изградени контакти с ключови играчи
Успешно доставени над 36 млн. МВтч енергия
Висококвалифициран и професионален екип
Материално-техническа и финансова осигуреност