Препоръки

ЧЕЗ Трейд е надежден партньор на производители, търговци и клиенти на свободен пазар.

Компанията изпълнява коректно и професионално задълженията си към централите, мрежовите оператори, обществения доставчик и държавните институции.