За Нас

Визията на компанията е да бъде лидер на свободния пазар на електрическа енергия.

Мисия

Създаваме добавена стойност за нашите клиенти
Свързваме ефективно производство и бизнес
Налагаме тенденциите на пазара
Подобряваме конкуренцията в сектора
Инвестираме в развитието на нашите хора
Комбинираме технологии с креативни решения
Използваме международния си опит

Визия и главни цели

Водещ доставчик на индустриални клиенти
Управление на устойчива балансираща група
Водещ доставчик на бизнес клиенти
Изключително професионално обслужване
Иновации в областта на енергийния скетор