Мениджмънт

Мениджърите на компанията са разпознати от пазара експерти с над 15 години опит в енергетиката. Участвали са в първите сделки на свободен енергиен пазар през 2004г. Подпомогнали са подобряването на пазарната среда и са въвели редица иновативни решения в полза на централите, бизнеса и клиентите.

Владимир Дичев

Изпълнителен директор

Атанас Димов

Главен оперативен директор

Видьо Терзиев

Директор финанси и администрация

Кръстю Икономов

Директор корпоративни продажби и проекти