За Нас

ЧЕЗ Трейд България е 100% дъщерно дружество на ЧЕЗ Груп, водеща интегрирана енергийна компания, част от топ 10 енергийни фирми в Европа.

ЧЕЗ Груп притежава активи и извършва дейности по продажба на електрическа енергия и газ в Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Турция. В портфолиото на CEZ Group влизат 2 атомни централи, 16 ТЕЦ, 35 ВЕЦ, най-големият вятърен парк в Европа, 13 соларни централи и 1 на биогаз с обща инсталирана мощност 15 000 MW и годишно производство над 60 TWh.

ЧЕЗ Трейд България е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005 г. и водещ доставчик на свободния пазар. Дружеството успешно е  изпълнило общи доставки на 20 млрд. KWh на обща стойност 2.0 млрд. лв.

Основни дейности

Доставка на енергия на индустриални клиенти
Доставка на енергия на бизнес и ритейл клиенти
Балансиране на клиенти, централи и търговци
Търговия на пазар на едро на електрическа енергия
Решения в областта на енергийната ефективност

Предимства на ЧЕЗ Трейд България

Водещо място по приходи и обем на пазара
Дългогодишен опит на свободен пазар
Изградени контакти с ключови играчи
Успешно доставени над 16 млн. МВтч енергия
Висококвалифициран и професионален екип
Материално-техническа и финансова осигуреност
Част от ЧЕЗ Груп - топ 10 енергийни фирми в Европа