За Нас

ЧЕЗ Трейд България е 100% дъщерно дружество на ЧЕЗ, а. с. и част от ЧЕЗ Груп, водеща интегрирана енергийна компания, част от топ 10 енергийни фирми в Европа.

ЧЕЗ Груп притежава активи и извършва дейности по продажба на електрическа енергия и газ в Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Турция. В портфолиото на CEZ Group влизат 2 атомни централи, 16 ТЕЦ, 35 ВЕЦ, най-големият вятърен парк в Европа, 13 соларни централи и 1 на биогаз с обща инсталирана мощност 15 000 MW и годишно производство над 60 TWh.

ЧЕЗ Трейд България е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005 г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар на крайни клиенти и координатор на стандартна балансиращата група. ЧЕЗ Трейд е реализирала общи доставки на 31.7 млрд. KWh на обща стойност 3.14 млрд. лв. за периода от 2006 до 2019 г. 

Основни дейности

Доставка на енергия на индустриални клиенти
Доставка на енергия на бизнес клиенти
Балансиране на клиенти, ВЕИ, централи и търговци
Търговия на пазар на едро на електрическа енергия
Енергийни решения и проекти за клиентите
Възобновяеми енергийни източници

Предимства на ЧЕЗ Трейд България

Водещо място по приходи и обем на пазара
Дългогодишен опит на свободен пазар
Изградени контакти с ключови играчи
Успешно доставени над 27 млн. МВтч енергия
Висококвалифициран и професионален екип
Материално-техническа и финансова осигуреност
Част от ЧЕЗ Груп - топ 10 енергийни фирми в Европа