За Нас

Мениджърите на компанията са разпознати от пазара експерти с над 10 години опит в енергетиката. Участвали са в първите сделки на свободен енергиен пазар през 2004г. Подпомогнали са подобряването на пазарната среда и са въвели редица иновативни решения в полза на централите, бизнеса и клиентите.

Владимир Дичев

Изпълнителен директор

Кръстю Икономов

Директор Корпоративни Продажби и Проекти

Атанас Димов

Главен Оперативен Директор

Видьо Терзиев

Директор Финанси и администрация