Търговски екип

Търговският екип на ЧЕЗ Трейд включва индивидуални акаунт мениджъри с дългогодишен опит в продажбите и енергетиката. Служителите познават нуждите на крайните клиенти, предлагат индивидуални решения и осигуряват професионално обслужване. За връзка с регионалните мениджър продажби, използвайте следния линк:

https://www.cez-trade.bg/bg/kontakti

Десислава Стоичкова

Директор маркетинг

Мирослав Монев

Регионален мениджър продажби София Град

Динко Христов

Регионален мениджър Северна България

Диана Илиева

Регионален мениджър продажби Южна България