Енергийни услуги

Балансиране

 • Стандартна балансираща група
 • Агрегиране на небалансите
 • Балансиране на ВЕИ
 • Агрегиране на търговци

Ние предлагаме

 • Участие в стабилна балансираща група
 • Прогнозируеми цени на балансиращата енергия
 • Оптимизации в рамките на балансиращата група
 • Надеждни ИТ системи за обмен и защита на данни
 • 24/7 обслужване на търговските участници
 • Финансова и техническа обезпеченост на процесите

Подходящо за

 • Търговци и под-координатори
 • Индуструални клиенти с графици
 • Производители на енергия от ВЕИ
 • Оператори за технологични загуби
 • Конвенционални производители
 • Клиенти с собствено производство

Клиентски ползи

 • Участвате в най-голямата балансираща група
 • Получавате предвидимост и устойчивост на цените
 • Контролирате разходите си за балансиране
 • Застраховате се срещу неочаквани събития
 • Развивате бизнеса си с крайни клиенти
 • Гарантирате сигурност на Вашите кредитори
Created with Sketch.