Промени в Правилата за участие на организиран борсов пазар на БНЕБ

Обратно

29.06.2020

Във връзка с приетите промени в ЗИД на ЗЕ на 26.06.2020 са публикувани Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Българската независима енергийна борса (БНЕБ) публикува приложения към Правилата на интернет страницата си.

Правилата за борсата дефинират правата и задълженията на БНЕБ, както и на всички търговски участници, които са регистрирани на отделните сегменти за търговия с електрическа енергия.

Повече информация на страницата на Българската независима енергийна борса ЕАД:

www.ibex.bg

X

Още новини