Европейската енергийна борса EEX започва предлагане на български енергийни фючърси

Обратно

Европейската енергийна борса от месец юни 2019 г. ще разшири предлаганите продукти на пазара на деривати с нови енергийни фючърси, фючърси за товари и опции.

Ще се въведат и допълнителни срокове за плащане при опциите за емисии.

Ще бъдат пуснати за търговия български и сръбски продукти за базова енергия.

Клирингът и сетълментът на новите продукти ще се извършва от European Commodity Clearing.

https://www.eex.com/en/market-data/power/futures/bulgarian-futures

Още новини