Трейс Ипома АД изгради 750 kWp фотоволтаична централа за собствени нужди

Обратно

Трейс Ипома АД, клиент на ЧЕЗ Трейд България на свободния пазар на електрическа енергия, изгради 750 kWp фотоволтаична централа за собствени нужди

Проектът се реализира от ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД, компания от Групата ЧЕЗ в България, която предлага индивидуални решения до ключ в областта на отопление, вентилация, климатизация, осветление, ВЕИ и индустриални системи.

Строително монтажните дейности по изграждането приключиха и до края на месеца фотоволтаичната система ще бъде пусната в действие. След въвеждане на системата в експлоатация компанията ще оптимизира потреблението на електроенергия с около 900 MWh на година, намалявайки съществено енергийните си разходи.

Трейс Ипома АД е сред водещите производители на твърди опаковки и опаковъчни решения в Югоизточна Европа с приложение на продукцията в сектори като хранително-вкусова промишленост, строителство, селско стопанство, медицина, автомобилостроене и др. Компанията, която е клиент на ЧЕЗ Трейд България на свободен пазар на електрическа енергия, разшири сътрудничеството си с ЧЕЗ Груп като възложи цялостното изпълнение на енергийно-ефективния проект на ЧЕЗ ЕСКО България.

Повече информация за ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД, може да намерите на следния линк:

https://cez-esco.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

Повече информация за енергийните проекти на ЧЕЗ Трейд България, може намерите в секция:

https://www.cez-trade.bg/bg/uslugi/e-proekti

Още новини