Рекордни продажби на свободен пазар на електроенергия за 2018 г.

Обратно

ЧЕЗ Трейд България ЕАД продължава възходящия тренд на развитие на продажбите на електрическа енергия на свободния пазар. През 2018 г. компанията реализира над 5.45 млн. МВтч доставки до крайни клиенти и на пазар на едро, които доведоха до 448 млн. лв. годишни приходи от продажби.

Реализираните приходи от продажби и изпълнени доставки отреждат водещо място на ЧЕЗ Трейд сред търговците на свободния пазар на електрическа енергия в страната.

Още новини