Национал 7 ООД възложи на ЧЕЗ изграждането на 307 KWp фотоволтаична централа

Обратно

Национал 7 ООД, клиент на ЧЕЗ Трейд на свободен пазар, изгражда 307 KWp фотоволтаична централа за покриване на собствено потребление на електрическа енергия.

Проектът е възложен за изпълнение на ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД, дружество от Групата ЧЕЗ в България, специализирано в предлагането на енергийни решения за клиентите. Съоръжението ще бъде с инсталирана мощност 307 KWp (киловат пик). Очаква се то да започне да работи през май тази година и да оптимизира потреблението на електроенергия на „Национал-7“ с 400 MWh (мегават часа) на година, намалявайки енергийните разходи на компанията

Системата е базирана на високоефективни, монокристални фотоволтаични модули и компоненти на реномирани производители. Тя е разположена на свободни покривни и наземни площи на производствената база на дружеството в с. Скравена, общ. Ботевград.

Повече информация на следните адреси

https://www.cez-trade.bg/bg/uslugi/e-proekti

https://cez-esco.bg/ 

Още новини