Изменение на Общите принципи за балансиране

Обратно

Уважаеми Участници в балансиращата група,

"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД публикува изменение на Общите принципите за разпределяне на небалансите на стандартната балансираща група, в сила от 06.12.2017г. 

Актуализираната версия на Общите принципи за балансиране е налична в частта Секция Свободен пазар / Правна рамка, както и на следния линк: http://cez-trade.bg/bg/svoboden-pazar/pravna-ramka

Още новини