Интегрирана система за управление на качеството

Обратно

ЧЕЗ Трейд успешно защити интегрираната си система за качество за нов тригодишен период.

Ресертификацията по стандартите за качество ISO 9001:2015, за управление на околната среда ISO 140001:2015, както и ISO 45001:2018 за здраве и безопасност на работа, са доказателство, че ЧЕЗ Трейд България е модерна и иновативна компания, която поставя в центъра на дейността си повишаването на клиентската удовлетвореност, грижата за човешкия капитал и околната среда.

В пълен унисон със съществуващата система за управление на качеството, през месец май ЧЕЗ Трейд България, се сертифицира по стандарт ISO 50001:2018 за енергиен мениджмънт.

Още новини