Енергийна конференция "Индустрия, енергетика и околна среда"

Обратно

Конференцията има за цел да се превърне в ежегодна платформа за представяне на национални политики в областта на енергетиката и околната среда, регулациите на пазара на енергия, успешно приложените технологични решения, както и добрите практики от индустриалния сектор.

 Основните акценти, обект на дискусиите, са:

  • Настоящите национални политики за енергетика и околна среда;
  • Състоянието на пазара на енергия и позициите на отделните участници в него;
  • Предизвикателствата за опазване на околната среда;
  • Технологични решения и взаимодействие между бизнеса;
  • Добри практики и примери.

Още новини