Аурубис България и ЧЕЗ изграждат 10 MW фотоволтаична централа

Обратно

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ  И ЧЕЗ ИЗГРАЖДАТ 10 МВТ ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА

С 20 200 панела на терен от 104 декара, централата ще бъде най-голямата инсталация за собствени нужди в България

 „Аурубис България“ АД и „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД сключиха договор за изграждане на 10 МВт фотоволтаична централа за покриване на собствено потребление. Централата ще бъде изградена на площадка в медодобивния завод на „Аурубис“ в Средногорието.   и представлява най-голямата инсталация за собствени нужди в България.

 „Аурубис България“ АД  е първият потребител, регистриран на свободен пазар на електрическа енергия от септември 2014 г. и е настоящ клиент на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. С новия проект, медодобивната компания става първият индустриален консуматор в страната, който ще осъществи зелена инвестиция от такъв мащаб.

 Проектът ще бъде реализиран от „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, дружество от ЧЕЗ Груп в България, което предлага цялостни енергийни решения за клиентите – изграждане до ключ, експлоатация и поддръжка на ВЕИ,  индустриални системи, климатизация и осветление.

 Проектът включва монтаж на 20 200 фотоволтаични панела на терен от 104 декара, разположен върху „Синята лагуна“ - рекултивирано депо за  отпадни води от дейността на „Медодобивен комбинат – Пирдоп“ в миналото. . Изборът на място се оценява като подходящ за осъществяване на устойчив проект в полза на природата, бизнеса и обществото. Очаква се централата да бъде въведена в експлоатация до 18 месеца от подписването на договора.

 С изграждането на новата мощност „Аурубис България“ ще оптимизира външното потребление на електроенергия с около 11 700 МВтч на година, като за период от 15 години общото производство ще възлезе на близо 170 000 МВтч. Централата ще покрива средно 2.5% от консумацията на електроенергия на завода, като в дневните пикови часове тази стойност ще достига до до 20%.

 „Този проект е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията и е в изпълнение на политиката ни за устойчиво развитие и преход към зелена икономика. Нашата стратегия е до 2030 г. да произвеждаме 20% от необходимата ни електроенергия от собствени възобновяеми източници“,  каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“.

 „Решението на „Аурубис“ означава едновременно отговорност към клиента и към околната среда. Това е добър пример за постигане на единство между опазването на природата и реализация на проекти, свързани с енергийната ефективност. Благодарим на „Аурубис“, че ни се довериха“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 „Аурубис България“ АД е втората по големина компания в страната и е част от AurubisAG - интегрирана международна група за производство на метали и най-голям преработвател на мед в света. „Аурубис“ стопанисва медодобивния завод до Златица и Пирдоп в Средногорието. Компанията е със структуроопределяща роля за икономиката на България.

Повече информация за инвестиционната програма и прилаганата политика за опазване на природната среда от „Аурубис България“ АД, може да намерите на:

https://bulgaria.aurubis.com/bg/otgovornost/opazvane-na-okolnata-sreda/?glossary=568

Допълнителна информация за дейността и проектите на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, може да намерите на:

https://cez-esco.bg/.

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД

е-mail: communications@cez.bg

Още новини