Кариери

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е 100% дъщерно дружество на CEZ Group, водеща интегрирана енергийна компания, част от топ 10 енергийни фирми в Европа.

В ЧЕЗ Груп работят 26,000 души в страните от Централна и Източна Европа, заети в различни дейности от производството на електрическа енергия от конвенционални и атомни електроцентрали, добив на въглища, разпределение на електрическа енергия до търговия на едро на пазари на горива, продажба на енергия и газ крайни клиенти, развитие на нови технологии, възобновяеми енергийни източници и изграждане на енергийни проекти.

Предимства на ЧЕЗ Трейд България

Златно ниво Инвеститори в хората
Непрекъснато развитие на служителите
Конкурентно заплащане
Отлична работна атмосфера
Динамична среда
Придобиване на специфични знания
Квалифициран персонал
Водещ доставчик на пазара

Области на кариерно развитие

Търговия на пазари на едро
Продажба на крайни клиенти
Прогнозиране и балансиране
Финанси и икономически анализ
Фактуриране и обслужване
Нови енергийни технологии

В ЧЕЗ Трейд работят 40 квалифицирани експерти с дългогодишен опит в сектор енергетика.

За да се присъедините към Дружеството, моля, следете активните обяви на следната страница:

https://www.cez-trade.bg/bg/karieri/svobodni-pozicii

или на профила на компанията в jobs.bg

https://www.jobs.bg/company/169556