Кариери

ЧЕЗ Трейд България е акредитирана със Златно ниво по стандарта „Инвеститори в хората“. Стандартът е собственост на Британската комисия по заетостта и уменията и развива най-добрите практики в управлението на хората.

Компанията е първата в България акредитирана за златно ниво и една от 3% от компаниите в света, сертифицирани по стандарта и получили най-високото отличие по стандарта „Инвеститори в хората“. 

Ключови индикатори

Управление и вдъхновениe на хората
Корпоративни ценности
Въвличане и овластяване на хората
Управление на представянето
Признание и възнаграждение
Структуриране на работния процес
Развитие на уменията в хората
Непрекъснато усъвършенстване
Създаване на устойчив бизнес модел